Installationsanvisningar till  Läs-Skriv version 2006

 

Ladda hem installationsprogrammet och spara det på valfri plats. Kör sedan installationsprogrammet och följ anvisningarna! Finns en tidigare version av Läs-Skriv i den valda installationskatalogen, (vanl. C:\Program\Mglos), kommer själva programmet att ersättas, men datafiler som logg- och ljudfiler blir kvar. Det som också händer är att programmet blir en demoversion efter installationen och aktiveras till en fullständig version med hjälp av märkningsuppgifterna. 

 

Inloggning och Konfigurering

 

Starta programmet med administratörsrättigheter i programgruppen MG Specialundervisning och klicka på Namn-knappen i huvudmenyn.

Logga in med:

Anv.ID: Admin

Lösenord: ****** (se licensbevis eller kontakta MG Läs- och Skriv, tel: 063-44660)

 

Klicka på Konfigurering! Börja med att aktivera programmet till fullvärdig version med märkningsuppgifterna:

 

Märkningsuppgifter: ******* (se licensbevis)

 

 

Skrivrättigheter i mappar med datafiler

 

Vid punkt 3 i konfigureringen finns möjlighet att ändra sökväg till de datafiler programmet arbetar med. De självuppackande installationsfiler som går att ladda hem installerar program- och hjälpfiler i programkatalogen (vanl. C:\Program\Mglos), medan alla datafiler läggs i en Mglos-katalog under Delande dokument.

 

Lärarlogg och elevloggar

 

OBS! Administratören bör åtminstone lägga upp en Ny Användare med lärarrättigheter. Läraren kan sedan lägga till nya användarkonton till sina elever, se loggar i hjälpen. Att elever har egna konton med loggar är nödvändigt för att enskilda elevers resultat ska kunna utvärderas. Lärare kan också lägga till nya användare med lärarrättigheter. Alla användare kan ha ett lösenord till sitt konto. Lärare bör förse sitt konto med lösenord så att elever inte kan se i andra elevers loggar och inte heller ändra i befintliga övningar.

 

Manual och protokollistor

 

Manual och protokollistor kan skrivas ut via Word. Kan laddas ner från hemsidan.

 

 

Teknisk support

Har Ni tekniska frågor om MG-programmen så kan Ni kontakta programmeraren på teknisk.support@mglos.se. Han heter Björn Johansson. Det finns också teknisk support på hemsidan www.mglos.se  Det går också bra att kontakta Maj-Gun Johansson på 063-44 660.