Beställning
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG Material
Om Maj-Gun J.
MG-kedjor
LS
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning


Beställningsformulär

MG Program 2015

MG Program för Windows 2001-2006

Kontakta mig på e-post maj-gun@mglos.se eller 063-44 660, om Du inte fått svar/bekräftelse inom en vecka. 

MG Program 2015

I MG Program 2015 beställer man ett antal elevkonton och eventuella extra lärarkonton. Priset för ett elevkonto är 300 kr/helår. Lägsta antalet beställda elevkonton är 5 och till detta får man 1 lärarkonto utan kostnad. Därefter får man ytterligare lärarkonton utan kostnad för varje påbörjat tiotal elever. Köper man t.ex. 12 elevkonton får man 2 lärarkonton och kostnaden blir 12x300, d.v.s. 3600 kr/helår. Extra lärarkonton kostar 500 kr/helår. Priset blir alltså för 12 elevkonton och tre lärarkonton 4100 kr/helårs, se prislista. I lärarkontot ingår alla Maj-Gun Johanssons utdelade övningar (drygt 700). I rutorna nedanför skriver du in antal elevkonton och eventuellt extra lärarkonton. Du skriver också in till vilken e-postadress ID-filen för administratör ska skickas:

Antal elevkonton:      

Antal extra lärarkonton:

Namn på administratör/lärare

E-postadress

Till övriga kunduppgifter

 

MG Program för Windows 2001-2006:

Markera i licenslistan under vilken licens som avses.OBS! Läs-Skriv version 2006 samt läsförståelse säljs ej med 1 och 3 licenser.

 Rabatt ges på grundprogrammen Hitta Ord, Vilket Ord samt Läsning Ord, då fler MG-program köps. Det lägre rabatterade priset gäller vid samma eller senare köptillfälle. I licenslistan nedan står det rabatterade priset inom parentes.

Licens:

Kryssa i rätt ruta/rutor!

Grundprogram för Läs-Skriv (säljs lägst som licens för 5 datorer)

Grundprogram för Vilket Ord

Grundprogram för Hitta Ord

Grundprogram för Läsning Ord

Grundprogram för Läsförståelse (säljs lägst som licens  för 5 datorer)

Välj bokfiler:

(Priset detsamma oberoende licenstyp på grundprogrammet)

LSL    400 kr, ljudfiler ingår
LSH1 400 kr, ljudfiler ingår
LSH2 400 kr, ljudfiler ingår
LSH3 400 kr, ljudfiler ingår
LSRime1  400 kr, ljudfiler ingår
LSRime2  400 kr, ljudfiler ingår

Vilket L  400 kr, ljudfiler ingår
Vilket M 400 kr, ljudfiler ingår
Vilket H1 350 kr
Vilket H2 350 kr

Ord  400 kr, ljudfiler ingår
OrdDel  350 kr
Fras      350 kr
Ordkunskap H 350 kr

LäsTräning     350 kr
LäsDiagnoser 350 kr

Läsförståelse I    350 kr (för högstadiet och gymnasiet)
Läsförståelse II  350 kr     "       "                         "
Läsförståelse III 350 kr     "      "                         "
Läsförståelse IV  350 kr     "      "                         "
Svenska djur        350 kr (från skolår/åk 4)

Vi har sedan tidigare beställda MG-program 2001-2006. Skriv i rutan "Övrig Information"  om uppdatering önskas (rutan finns längst ner efter faktureringsadress). Ange där också licensnumret/licensnumren på befintliga MG program samt skolans namn. Kostnaden för uppdateringar av MG-program se prislistan.  

Kunduppgifter till MG-program:

Namn på speciallärare/talpedagog etc. som ska arbeta med elever som ska arbeta med MG-programmen:

E-post adress:

Leveransadress:Fakturaadress:Övrig information:

Slut beställningsformulär för MG-program