Beställning
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register


Beställningsformulär

MG Program 2015

Kontakta mig på e-post maj-gun@mglos.se eller 070-211 67 04, om Du inte fått svar/bekräftelse inom en vecka. 

MG Program 2015

I MG Program 2015 beställer man ett antal elevkonton och eventuella extra lärarkonton. Priset för ett elevkonto är 350 kr/helår (=12månader). Minsta antalet beställda elevkonton är 5 och till detta får man 1 lärarkonto utan kostnad. Därefter får man ytterligare lärarkonton utan kostnad för varje påbörjat tiotal elever. Köper man t.ex. 12 elevkonton får man 2 lärarkonton och kostnaden blir 12x350, d.v.s. 4200 kr/helår. Extra lärarkonton kostar 500 kr/helår. Priset blir alltså för 12 elevkonton och tre lärarkonton 4700 kr/helårs.

Rabatt ges på elevkonton vid förlängning av licenser med 50 kr per elevkonto per år ner till 200 kr efter tre år.

I lärarkontot ingår alla Maj-Gun Johanssons utdelade övningar (drygt 700). I rutorna nedanför skriver du in antal elevkonton och eventuellt extra lärarkonton. Du skriver också in till vilken e-postadress ID-filen för administratör ska skickas:

Antal elevkonton:      

Antal extra lärarkonton:

Namn på administratör/lärare

E-postadress

Till övriga kunduppgifter

Kunduppgifter till MG-program:

Namn på speciallärare/talpedagog etc. som ska arbeta med elever som ska arbeta med MG-programmen:

E-post adress:

Leveransadress:Fakturaadress:Övrig information:

Slut beställningsformulär för MG-program