Dubbelteck
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG Material
Om Maj-Gun J.
MG-kedjor
LS
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning


Dubbelteckningsövningar

Dubbelteckning - Papper- och Penna-övningar till MG-programmen. Efter varje övning ges hänvisning till lämpliga övningar i MG-programmen. Till materialet finns också CD-skiva så att dubbelteckningsövningarna kan hämtas in i ordbehandlingsprogrammet Word.

Pris: 480:- för häfte med fri kopiering för läraren (lärarlicens) samt CD-skiva.

Priset är exklusive moms och frakt.

Beställes hos:

MG Läs-Skrivkonsult AB
Sommarslingan 32
832 96 Frösön

Tel och Fax: 063-446 60


Beställningsformulär e-post

Jag beställer:

Kryssa i rutan under!

Dubbelteckningsövningar: Häfte + CD-skiva 480:-

Priset är exklusive moms och frakt.

      Kunduppgifter:

Namn på speciallärare/talpedagog etc. 

E-post adress:

Leveransadress:Fakturaadress: