Ladda hem
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register


  MG Program 2015 - webbversion

Självuppackande installationsfil för MG Program 2015.exe

MG Läs-Skriv 2006

För en komplett installation av Läs-Skriv version 2006 kontakta Maj-Gun, gäller de som redan har licens på Läs-Skriv 2006. OBS! Läs-Skriv ingår tillsammans med Hitta Ord i MG Program 2015, se info. 

Installationsanvisningar

Självuppackande installation av Läs-Skriv 2006,32 bit

Självuppackande installation av Läs-Skriv 2006,64 bit

Manual till Läs-Skriv 2006 - Manual_LasSkriv_2006.pdf

Filmklipp med syfte och visning av Läs-Skriv 2006 

MG Programmen - äldre versioner

Kontakta Maj-Gun om du har äldre licens. OBS! Hitta Ord ingår tillsammans med Läs-Skriv i MG program 2015, se info. 

Protokollistor till MG-programmen

Läs-Skriv

LSL
LSH1
LSH2
LSH3
LSRime1
LSRime2

Hitta ord

Ord
OrdDel
Fras
Diagnos
Ordkunskap M
Ordkunskap H

Vilket ord

Vilket L
Vilket M
Vilket H1
Vilket H2

Läsning ord

LäsTräning
LäsDiagnos

Protokollista - Egen - doc

Protokollista - Egen - PDF