Läsförståelse
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG Material
Om Maj-Gun J.
MG-kedjor
LS
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

   

    MG-program i Läsförståelse

      Pedagogisk utvecklare: Maj-Gun Johansson.

 

Syfte: Att utveckla elevers förmåga att läsa, tolka och reflektera över texter med andra ord aktivera elevens eget tänkande. Konstruktion enligt LS-diagnoserna, men med datorns möjlighet till mätning av lästider, snabba rättningar och omedelbara analyser.

Träning/Diagnos:

 

Figur 1: Skärmbild vid Träning/Diagnos

Markera nyckelord: Nyckelord kan markeras. Text blir då fet och skrivs i avvikande färg. Bearbetad elevtext sparas.

 

Tal: Finns talsyntes kan text/meningar/ord läsas upp. Begärd läshjälp i text stryks under så att lärare i efterhand kan se vilka ord eleven behövt läshjälp på.

 

 

Figur 2: Skärmbild vid Påståenden

 

Resultat & Poäng: Resultatsammanställningar ger analys av feltyper samt tidsanvändning och poäng. Poäng ges efter textens lixvärde samt svårighetsgrad på textuppgifter - rubrik och påståenden. Efter varje påstående står vilken poäng/svårighetsgrad påståendet är värt för att eleven ska bli medveten om när en uppgift kan hämtas direkt ur texten och när uppgiften kräver att eleven måste göra egna reflektioner/tolkningar.  

 

Loggar: Resultaten kan sparas i loggar, där såväl Analys som Översikter kan klickas fram.

Figur 3: Skärmbild från Loggar

 Innehåll:  Programmet har ett antal bokfiler innehållande vardera 10 texter*, men är öppet för inskrivning/inkopiering av egna texter och egna frågeställningar, även "öppen fråga" kan skrivas in. Programmet ger lix-värden och möjlighet till analyser av textens läsbarhet ( långa ord/meningar, sökning på kausalitetsord och läsengagerande satser). Redigering av text kan göras utifrån textanalys.

Figur 4: Skärmbild från innehållsanalys

*  Till programmet finns följande fyra bokfiler

·         Läsförståelse I  (från skolår/åk 7 - gymnasiet)

·         Läsförståelse II, III och IV  (från skolår/åk 8 - gymnasiet)

·         Svenska djur  (från skolår/åk4 - högstadiet)

 

       Till prislista

 

       Till beställning

 

Till fortbildning