Glad sommar!

Tack alla elever och lärare för deltagande i ”normeringen”. Nu blev underlaget för litet för att ge rättvisande siffror för en säker normering. Men jag anser att antalet genomförda diagnoser är tillräckligt många för att ge riktvärden om vad man kan förvänta att elever ska ha uppnått i maj på respektive datordiagnos för respektive årskurs. I årskurserna 1 och 2 användes fyra diagnoser och i årskurserna 5 och 8 användes fem diagnoser. Totalt rör det sig om 18 diagnoser testande fonologisk och ortografisk förmåga. Alla diagnoser kan genomföras vid ett tillfälle och tar totalt mellan 15 – 30 minuter. Jag återkommer till hösten med analys och resultat för varje diagnos.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Glad sommar!

Diagnoser

I MG program 2015 finns förslag på diagnoser för åk 1, 2, 5 och 8. De är ”pilottestade” för elever under vårterminen i respektive årskurs. Är du intresserade att vara med om normering i slutet av terminen hör av dig! Klicka på bild för förstoring!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Diagnoser

Egna övningar och lite statistik

Nu i november har MG Program 2015 varit igång i tre år. Positivt att notera är att en hel del lärare kommit igång med att skriva in egna övningar. Eftersom det lagts ner mycket arbete på att programmera in denna funktion i programmet, uppskattar vi att detta används även om lärare oftast behåller övningarna inom licensen. Men vi har också de som ”vågat” dela ut sina övningar till lärare utanför licensområdet.

Med vår databas kan vi enkelt plocka fram felstavade och fellästa ord. Nu har det gjorts så många övningar att jag kan få en god överblick av vilka feltyper eleverna gör. Inom kategorin ljudenliga feltyper (dvs. utelämningar, förväxlingar, tillägg och omkastningar) är det i stavning utelämningar som dominerar och i läsning förväxlingar. Detta överensstämmer med vad jag också fann i min doktorsavhandling. Cirkeldiagrammet visar hur feltyper i stavning fördelar sig. Klick på bilden ger förstoring!Då det gäller fortbildning har jag fått in en del intresseanmälningar. Den närmaste fortbildningsdagen på MG program 2015 blir i Åmål, kommunbeställd. Inför våren är ännu inget planerat.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Egna övningar och lite statistik

Fortbildning hösten 2018 och våren 2019

Hoppas ni haft en fin sommar och känner er inspirerade att sätta igång med att planera elevernas flash-cardträning inför det nya läsåret. Hoppas det blir fler lärare som delar med sig av egna övningar detta läsår.

Då det gäller fortbildning är ännu inget inlagt för hösten 2018 och våren 2019. Jag har fått in några intresseanmälan, speciellt från Skåne-området. Men för att ordna kurs behöver jag minst 8 deltagare från ett område och det har jag inte. Hör gärna av er om intresse finns. Våra erfarenheter är att det behövs en heldag för att sätta sig in i programmet. Information om priser och tider finns i formuläret, Intresseanmälan MG-program kurs. Begränsat deltagarantal. Självfallet kan kommuner också anlita oss direkt och stå för det praktiska såsom lokalhyra, anmälningar, fika etc. Vi nås på 070-211 67 04 eller e-post: maj-gun@mglos.se.

Intresset har varit stort för de diagnospaket jag utvecklat och pilottestat för årkurserna 1, 2, 5 och 8. Diagnoser kommer inte som planerat att normeras i höst utan skjuts upp till maj 2019. På de kurser jag haft har jag delat ut diagnospaketen för att lärare ska få möjlighet att pröva dem i förväg. Respons utifrån fältet är något jag tacksamt lyssnar till.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fortbildning hösten 2018 och våren 2019

Ny version 1.3

Nu finns en uppdatering tillgänglig. Det går att uppdatera i programmet via menyn uppe till vänster. Även de installationsfiler som finns under ”Hämta programmet” innehåller nu den senaste versionen. Beroende på var programmet är installerat på datorn kan det krävas administratörsrättigheter vid uppdateringen.

Uppdateringen innehåller både förbättringar som efterfrågats samt ett antal felrättningar. För mer information, se versionshistoriken.

Som information kan nämnas att aktiverade inloggningar finns kvar efter uppdateringen, liksom alla inställningar i programmet.

De som inte uppdaterade förra året och fortfarande kör den två år gamla versionen (1.0) måste uppdatera programmet denna gång.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny version 1.3

Talsyntes

  Ni som har talsyntes installerad på era datorer glöm inte bort att kryssa för att den ska användas i MG-programmet. Röst kan väljas och hastighet och volym ställas in. Inställningar för tal finns under valen av presentation (visuell,auditiv och auditiv/visuell). Valen sparas för varje enskild elev. Med talsyntes kan eleven lyssna till sin egen stavning genom klick på F6-knappen. Pröva!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Talsyntes

Övningar sökes!

 Vi har lagt ner mycket arbete på att lärare ska kunna göra egna övningar i MG-program 2015. Vi kan i databasen se att en hel del lärare har nyttjat den funktionen. Mycket bra! Även om Maj-Gun delat ut drygt 750 av sina övningar tror vi att många lärare skulle uppskatta att få pröva också andra lärares övningar. Allmänt utdelade övningar som visar sig får stor användning kommer att premieras i samband med förnyelse av licensperioden. Det blir någon form av rabatt baserat på hur mycket övningarna har använts vid träning. Innan du delar med dig av övningar kom ihåg att ange stadium, svårighetsnivå och ämne för övningen så att andra lärare har lättare att filtrera ut en lämplig övning till sina elever. Lärare kan också söka på dig som författare till en övning.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Övningar sökes!

Statistik

Bra jobbat! Nu är antalet genomförda övningar cirka 5 000 på vardera Läs-Skriv och Hitta Ord. Rättprocenten ligger acceptabelt högt (kring 85 %), som det bör vara när man tränar upp läsflytet.
Den vanligaste feltypen i stavning på de lättare övningarna är förväxlingar och på de svårare utelämningar.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Statistik

Uppstart vårterminen 2017

Hoppas ni haft en fin julledighet och att ni är redo för att sätta igång med MG programmet igen. Under julen har jag lagt upp ett filmklipp om programmets teori, syfte och funktion, eftersom jag får en hel del förfrågningar om detta träningsprogram i läsning,  både från lärare, elevvårdspersonal och föräldrar. Mer information finns under fliken Om MG-programmen.

Vi avvaktar med nya uppdateringar tills vidare. Ni som inte har den senaste (version 1.2, augusti 2016) måste däremot uppdatera snarast. Gå in på Menyn efter Start och sedan på Information och Uppdatera.

Tack till er som förnyat licenstiden och/eller utökat antal konton. Ni som fått rödmarkerad licenstid och vill fortsätta med programmet måste snarast komma in med beställning på förnyelse och eventuell ändring av antal konton. Annars stängs kontona inom kort. Beställning kan göras i programmet av administratören eller genom att skicka e-post.

Har ni önskemål om kursorter i vår, hör av er. Kursen i januari är fulltecknad, men sedan är det öppet att lägga in nya. Välkommen med förslag!

Hör också av er om ni är intresserad av att delta i en normering av diagnoser i programmet. Jag har lagt upp fyra ”paket”, två för lågstadiet, ett för mellanstadiet och ett för högstadiet.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Uppstart vårterminen 2017

God Jul och Allt Gott 2017!

img_0092   Tack alla elever och lärare för det gångna årets arbete med MG Program 2015. Det är i dagarna ett år sedan det ”sjösattes” och allt fungerar så väl att någon uppgradering väntar vi med tills vidare. Utveckling med att göra elevträning möjlig på läsplatta pågår.

Höstens kurser har gett många inspirerande möten med er lärare ute på fältet. Jag har också fått en hel del respons på att de har varit välbehövliga för att se programmets alla funktioner och möjligheter. Även för dem som varit igång med dem ett tag. Välkommen med förslag om kursorter!  Årets första blir i Östersund. Hur är det med Värmland, Skåne och Småland?

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Allt Gott 2017!