Övningspaket

På begäran har jag för utdelning till lärare sammanställt några övningspaket under nedanstående rubriker:

Fonologisk träning med 12 övningar

Ortografisk träning på två nivåer med vardera 12 övningar

Förväxlingar; u-y-ö; b-d-p – 11 övningar

Träning om 50 pass för mellanstadiet. Varje pass innehåller en Läs-Skriv övning och en Hitta-övning.

Träning om 50 pass för högstadiet och uppåt.
Varje pass innehåller en Läs-Skriv övning och en Hitta-övning.

Träna ord inom; familj, mat, kläder, kropp, möbler – 12 övningar

Träna ord inom; sport, yrken, verktyg, väder – 9 övningar

Träna kulturord – 5 övningar

Skicka ett mejl och uppge ditt lärar-ID så fixar vi överlämning till ditt lärarkonto. Ingen kostnad!

OBS! Övningspaket som lärare gjort själva ligger kvar. Lärare kan också fortsättningsvis göra egna och även redigera/ta bort mina eller sina egna övningspaket.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Övningspaket

Välkommen till nytt läsår!

Ett nytt läsår har startat med många utmaningar för såväl elever som lärare. Att lägga träningen på rätt nivå kräver förberedande diagnostisering. Riktvärden finns för fyra diagnoser i åk 1 och 2 samt fem diagnoser i åk 5 och 8. Dessa samt inställningar finns på hemsidan under fliken Pedagogiska råd http://www.mglos.se/wp/?page_id=720. Diagnoserna kan liksom lämpliga övningspaket överlämnas till lärare som har gällande licens på MG Program 2015.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till nytt läsår!

Sommaren 2020

Äntligen kom sommaren till slut! Även om våren blev mycket annorlunda än vanligt har många elever och lärare fortsatt att kämpa på med MG-träningen. Det uppskattas och värmer. Var nu rädd om varandra och ha en skön håll-ut-sommar!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sommaren 2020

Riktvärden och Diagnospaket

Våren på väg och ni är många som tränar flitigt med MG-programmet. Kanon!!

Riktvärden finns nu för maj månad för fyra diagnoser i åk 1 och 2 samt fem diagnoser i åk 5 och 8. Riktvärden och inställningar för varje diagnos finns under fliken Pedagogiska råd. Diagnoserna kan som paket för respektive årskurs överlämnas till lärare som har gällande licens på MG Program 2015.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Riktvärden och Diagnospaket

Välkommen till 2020!

Oviksfjällen från Frösön

Tack för det gångna året. Ni är många elever och lärare som använt programmet flitigt. Vi har fått en hel del uppmuntrande kommentarer om att programmet gett positiva resultat allt från lågstadiet till vuxenutbildningen. Vid Linnéuniversitetet har en doktorand använt programmet i en lyckad träningsstudie, som finns rapporterad i sista numret av ”Dyslexitidningen”. De använde en 8 veckors intensivträning. Vi brukar rekommendera 8 – 12 veckor, som ska ge svar på om träningen är effektiv. Kom ihåg att en elevs konto kan frigöras under licensåret och överlämnas till ny elev utan att den tidigare elevens resultat försvinner. Eleven kan senare ta upp sin träning och ges ett nytt ledigt konto.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till 2020!

Hösthälsning

Först vill vi passa på att önska alla nya elever och lärare lycka till med MG Program 2015! För oss är det också mycket inspirerande att många fortsätter. En del är nu igång med sitt fjärde licensår! Vi uppskattar att ni under åren hört av er med synpunkter och några har vi infört i våra uppdateringar. Även om inte någon uppdatering är på gång nu i höst så vill vi gärna att ni hör av er så snart ni kommer på något ni skulle vilja införa/ändra på i programmet.

Så ett råd att tänka på. Uppkopplingarna visar att ni är många som jobbar på flitigt och för det allra mesta ser det mycket tillfredsställande ut.
Men ibland ser det ut som om programmet inte stängts ner. Därför råder vi att när du har arbetat klart med MG programmet är det bäst att du stänger det. Om man exempelvis bara stänger locket på datorn, utan att avsluta programmet, finns en risk att allt inte sparas i databasen som förväntat.

Vill påminna om att det nu finns förslag på diagnospaket för åk 1, 2, 5 och 8, se tidigare inlägg.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hösthälsning

Välkomna till ett nytt läsår!

Hoppas sommarlovet gett er många sköna och avkopplande dagar och att ni känner er redo för ett nytt läsår.

Till de diagnospaket som prövades i maj i åk 1, 2, 5 och 8 finns nu riktvärden. Dessa samt inställningar finns i beskrivning för respektive diagnos. Övningarna nedan går att hitta under ”Upplägg träning” och där går det också att lägga in respektive övning i egna övningspaket.

Diagnospaket åk 1 – maj

 1. Diagnos 2 Stora bokstäver (bokstavsnamnet)
  Prövar fonologiskt alla konsonanter och alla vokaler.
 2. Diagnos II Para ihop stor bokstav med liten
  Prövar ortografiskt/snabb identifiering av alla konsonanter och alla vokaler.
 3. Diagnos Högfrekventa ord 3 val
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 4. Diagnos II Vilken bokstav börjar ordet med? 1
  Prövar fonologisk färdighet. 16 ord.

Diagnospaket åk 2 – maj

 1. Diagnos Småord på två och tre bokstäver
  Prövar fonologisk färdighet. 20 ord.
 2. Diagnos 7 Finn ordet 1
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 3. Diagnos II 1A Vilket blir det nya ordet?Första bokstav bort
  Prövar fonologisk färdighet. 14 ord.
 4. Diagnos II Vilket är rätt stavat?
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.

Diagnospaket åk 5 – maj

 1. Diagnos Högfrekventa ord 4 val
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 2. Diagnos 16 Vilket är rätt stavat? 3
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 3. Diagnos II A Vilket låter som ett ord?
  Prövar fonologisk färdighet. 20 ord.
 4. Diagnos II Finn stavelsen i ordet I A
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 5. Diagnos II Hur många ord finns i ordkedjan? A
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ordkedjor.

Diagnospaket åk 8 – maj

 1. Diagnos Högfrekventa ord 5 val
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 2. Diagnos II B Vilket låter som ett ord?
  Prövar fonologisk färdighet. 20 ord.
 3. Diagnos 20 Vilket är rätt stavat?
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 4. Diagnos II Finn stavelsen i ordet II
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ord.
 5. Diagnos II Hur många ord finns i ordkedjan? B
  Prövar ortografisk färdighet. 20 ordkedjor.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till ett nytt läsår!

Glad sommar!

Tack alla elever och lärare för deltagande i ”normeringen”. Nu blev underlaget för litet för att ge rättvisande siffror för en säker normering. Men jag anser att antalet genomförda diagnoser är tillräckligt många för att ge riktvärden om vad man kan förvänta att elever ska ha uppnått i maj på respektive datordiagnos för respektive årskurs. I årskurserna 1 och 2 användes fyra diagnoser och i årskurserna 5 och 8 användes fem diagnoser. Totalt rör det sig om 18 diagnoser testande fonologisk och ortografisk förmåga. Alla diagnoser kan genomföras vid ett tillfälle och tar totalt mellan 15 – 30 minuter. Jag återkommer till hösten med analys och resultat för varje diagnos.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Glad sommar!

Egna övningar och lite statistik

Nu i november har MG Program 2015 varit igång i tre år. Positivt att notera är att en hel del lärare kommit igång med att skriva in egna övningar. Eftersom det lagts ner mycket arbete på att programmera in denna funktion i programmet, uppskattar vi att detta används även om lärare oftast behåller övningarna inom licensen. Men vi har också de som ”vågat” dela ut sina övningar till lärare utanför licensområdet.

Med vår databas kan vi enkelt plocka fram felstavade och fellästa ord. Nu har det gjorts så många övningar att jag kan få en god överblick av vilka feltyper eleverna gör. Inom kategorin ljudenliga feltyper (dvs. utelämningar, förväxlingar, tillägg och omkastningar) är det i stavning utelämningar som dominerar och i läsning förväxlingar. Detta överensstämmer med vad jag också fann i min doktorsavhandling. Cirkeldiagrammet visar hur feltyper i stavning fördelar sig. Klick på bilden ger förstoring!Då det gäller fortbildning har jag fått in en del intresseanmälningar. Den närmaste fortbildningsdagen på MG program 2015 blir i Åmål, kommunbeställd. Inför våren är ännu inget planerat.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Egna övningar och lite statistik

Fortbildning hösten 2018 och våren 2019

Hoppas ni haft en fin sommar och känner er inspirerade att sätta igång med att planera elevernas flash-cardträning inför det nya läsåret. Hoppas det blir fler lärare som delar med sig av egna övningar detta läsår.

Då det gäller fortbildning är ännu inget inlagt för hösten 2018 och våren 2019. Jag har fått in några intresseanmälan, speciellt från Skåne-området. Men för att ordna kurs behöver jag minst 8 deltagare från ett område och det har jag inte. Hör gärna av er om intresse finns. Våra erfarenheter är att det behövs en heldag för att sätta sig in i programmet. Information om priser och tider finns i formuläret, Intresseanmälan MG-program kurs. Begränsat deltagarantal. Självfallet kan kommuner också anlita oss direkt och stå för det praktiska såsom lokalhyra, anmälningar, fika etc. Vi nås på 070-211 67 04 eller e-post: maj-gun@mglos.se.

Intresset har varit stort för de diagnospaket jag utvecklat och pilottestat för årkurserna 1, 2, 5 och 8. Diagnoser kommer inte som planerat att normeras i höst utan skjuts upp till maj 2019. På de kurser jag haft har jag delat ut diagnospaketen för att lärare ska få möjlighet att pröva dem i förväg. Respons utifrån fältet är något jag tacksamt lyssnar till.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fortbildning hösten 2018 och våren 2019