Några pedagogiska råd

Order formLäraren bör vara med och introducera programmet för eleven. Läraren bör även personligen övervaka de första träningstillfällena för att förvissa sig om att eleven tränar på ett pedagogiskt utvecklande sätt (använder programmets stödtangenter) och att övningarna ligger på rätt nivå. Det får inte bli fort och fel, men det får inte heller vara alldeles för lätt. En rättprocent på 85 till 90 % är ett lämpligt riktvärde. Efter denna introduktionsfas rekommenderas att eleven tränar själv utan lärarmedverkan och att lärarens tid i huvudsak ägnas åt att analysera träningsresultaten i elevloggen, samtala med eleven utifrån träningsresultaten och lägga upp nya övningar.