Versionshistorik

Version 1.3 – september 2017

Förändringar/förbättringar av inställningar och presentation vid träning:

 • Åtgärdat problem med att programmets huvudfönster ibland lagt sig framför träningsfönstret i samband med uppspelning av längre ljudfiler (över 5 sek). Ingen flash-cardpresentation förrän uppspelningen är färdig. Nästa-knappen dimmad tills all presentation är avslutad och eleven svarat.
 • En kort paustid har i Hitta Ord programmen lagts till mellan presentation och visning av de alternativa svaren.
 • Lägsta intervall för tidspress har höjts i Hitta Ord, tidigare var maxtiden 500 ms som blev för kort för speciellt fraser och meningar.
 • Värden på tidspressen ställs nu in med pil upp och ner. Tidigare hängde sig programmet om man raderade maxvärdet på tidspressen.
 • Under elevens flik ”Till träning” har justeringar gjorts när det inte finns några tilldelade övningar i listan. Det gick tidigare klicka på flera knappar som inte skulle vara tillgängliga.

Förändringar/förbättringar vid Upplägg av träning:

 • Tydligare information om att lärare först måste välja elev innan det blir möjligt att lägga till övningar från blå rutan.

Förändringar/förbättringar vid Mina elever:

 • Att ett bra resultat leder till att övningen tas bort är nu valbart, men grundinställningen är att övningar tas bort.

Förändringar/förbättringar vid Göra egna övningar:

 • Ordet Nytt borttaget i cellerna, nu helt rena. Lärare slipper radera Nytt, kan direkt börja skriva in ord/fraser etc.
 • Radering i cell fungerar utan att något gammalt ligger kvar.
 • Knapp för att Visa markerad övning har lagts till under Mina egna övningar. Det innebär att lärare vid inskrivning av ny övning samtidigt kan ha framme en redan gjord övning. Detta gäller också för de Visa knappar som finns under Upplägg träning. Möjlighet finns också att kopiera över ord från de visade övningarna. Fönstret med den visade befintliga övningen ligger kvar tills det stängs manuellt.

Förbättring i resultatloggen:

 • Statistikrutan fungerar stabilare, ställer sig inte längre på 0 efter några sorteringar.

Version 1.2 – augusti 2016

För alla användare:

 • Nu går det endast att starta en instans av programmet. Detta ska förhindra att man av misstag startar programmet flera gånger och på så sätt ”kastar ut” sig själv.
 • Kommunikationsprotokollet över internet till server är förändrat. Prestandan har blivit bättre, vilket bland annat medför att programmet startar snabbare jämfört med tidigare version.

För lärare och elever:

 • Det finns nu ett enklare sätt vid överlämning av inloggningsuppgifter mellan lärare och elever. I denna version kan lärare skicka en kod till eleven, vilket bör bli en enklare hantering för både lärare och elev. För administratörer och lärare fungerar aktiveringen av automatisk inloggning som tidigare.

För lärare:

 • Förut gick det av misstag att spara inloggningsuppgifter för ett inloggningskonto som inte tilldelats någon elev. Detta ledde till ett felmeddelande och nu är funktionen endast tillgänglig när kontot tilldelats en elev.